Polityka prywatności

Jeśli jesteś czytelnikiem lub gościem naszej strony internetowej, powierzasz nam swoje dane osobowe, za których ochronę i bezpieczeństwo jesteśmy następnie odpowiedzialni. Tutaj możesz dowiedzieć się o ochronie danych, polityce i prawach, jakie masz w związku z GDPR (General Data Protection Regulation).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych na stronie nutriele.pl jest Empowere Health s.r.o., IČ: 17921210, z siedzibą w Příčná 1892/4, 11000 Praha – Nové Město, zwana dalej „administrator”. Administrator określa, w jaki sposób dane osobowe będą przetwarzane, w jakim celu, jak długo i wybiera ewentualnych dodatkowych przetwórców, którzy pomagają w przetwarzaniu.

Oświadczenie

Administrator oświadcza, że wypełnia wszystkie obowiązki prawne wymagane przez obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę o ochronie danych osobowych i GDPR, a zatem, że:

 • Będzie przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie na podstawie ważnej podstawy prawnej, w szczególności uzasadnionego interesu, wykonania umowy, obowiązku prawnego lub zgody.
 • Spełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 GDPR przed przetwarzaniem danych osobowych.
 • Dane osobowe nie są przetwarzane przez inne podmioty lub osoby trzecie. Dostęp do przetwarzanych danych osobowych będzie miał wyłącznie administrator danych.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka konkretnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych.

Jakie dane opracowujemy

Strona wykorzystuje pliki cookies. Podczas przeglądania strony internetowej rejestrujemy Twój adres IP, czas pobytu na stronie oraz stronę, z której przyszedłeś. Używamy plików cookie do pomiaru ruchu na stronie oraz do dostosowania wyświetlania strony, aby zaoferować Ci jeszcze lepsze usługi.

Reklamowe pliki cookies targetujące będą przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą. Możesz wyłączyć stosowanie plików cookies na swoim komputerze.

Używamy Google Analytics do anonimowej analizy zachowań użytkowników naszej strony internetowej w celu znalezienia i poprawienia błędów interfejsu użytkownika. Ta aplikacja może używać plików cookie do mapowania Twoich ruchów na naszej stronie internetowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej serwisu https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs

Dezaktywacja cookies w różnych przeglądarkach

Osadzone treści z innych stron internetowych

Posty na tej stronie mogą zawierać osadzone treści (takie jak filmy, obrazy, artykuły itp.). Osadzone treści z innych stron internetowych zachowują się w taki sam sposób, jakby odwiedzający odwiedził inną stronę internetową.

Te strony internetowe mogą zbierać dane o Tobie, używać plików cookie, osadzać dodatkowe śledzenie od osób trzecich i śledzić Twoją interakcję z tą osadzoną treścią, w tym śledzić Twoją interakcję z osadzoną treścią, jeśli masz konto i jesteś zalogowany na tej stronie.

Powód przetwarzania danych osobowych

Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest

 • wykonania umowy między Państwem a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR,
 • uzasadniony interes administratora w zapewnieniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR,
 • państwa zgoda na przetwarzanie w celu świadczenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, w przypadku braku zamówienia na towary lub usługi.

Nie ma automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji przez administratora w rozumieniu art. 22 GDPR.

Twoje prawa

Zgodnie z warunkami określonymi w GDPR masz:

 • Prawo do dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 GDPR,
 • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 GDPR lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 GDPR; oraz
 • Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 GDPR.
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora określony w art. III niniejszego regulaminu.
 • Masz również prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych zostały naruszone.
 • Jeśli posiadasz konto na tej stronie lub zamieściłeś tutaj komentarze, możesz zażądać otrzymania pliku eksportowego danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, w tym wszelkich danych, które nam przekazałeś. Możesz również zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat. Ta opcja nie obejmuje danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać ze względów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem oraz do dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez 15 lat od zakończenia stosunku umownego).

Jeśli dodasz komentarz, komentarz i jego metadane będą przechowywane bezterminowo. Dane są przechowywane w celu automatycznego rozpoznawania i zatwierdzania wszystkich kolejnych komentarzy, a nie przetrzymywania ich w kolejce do moderacji.

W przypadku użytkowników, którzy rejestrują się na tej stronie (jeśli mają taką możliwość), przechowujemy również podane przez nich dane osobowe w ich profilu użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą w każdej chwili zobaczyć, edytować lub usunąć swoje dane osobowe (z wyjątkiem tego, że nie mogą zmienić swojej nazwy użytkownika). Administratorzy witryny mogą również przeglądać i edytować te informacje.

Po upływie okresu przechowywania administrator usunie dane osobowe.

Postanowienia końcowe

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptujesz dokument dotyczący polityki przetwarzania danych osobowych.