Zaufane źródła

Nasze artykuły są pisane w sposób, któremu możesz zaufać. Nie dość, że są pisane przez profesjonalistów i pasjonatów, to jeszcze uzupełniamy je o mnóstwo ciekawych i godnych zaufania linków. Na tej stronie powiem Ci dokładnie, czym są zaufane linki, jak je tworzymy, gdzie ich szukamy, a co najważniejsze, dlaczego naprawdę możesz im zaufać.

O czym to jest?

Jak już wspomniałem, są to linki do legalnych, profesjonalnych i niezależnych tekstów lub opracowań, które zamieszczamy w naszych artykułach. I jak:

  • Prosto do tekstu
  • i do końca artykułu.
  • Nasi redaktorzy używają tych linków jako źródeł do pisania artykułów, a Ty możesz ich użyć do zweryfikowania prawdziwości informacji.

Dlaczego zaczęliśmy to robić?

Osobiście jestem wielkim fanem prawdziwych i wyczerpujących informacji, szczególnie w świecie zdrowia. I tak lubię weryfikować wszystkie informacje. Zawsze, gdy chcę kupić np. nowy suplement lub mam problem zdrowotny, otwieram np. PubMed i czytam badania, czy dany suplement pomoże mi na mój problem.

Ponieważ nie wszystko, co jest napisane w Internecie, jest prawdą, a w dzisiejszych czasach czasami szczególnie trudno jest odróżnić.

Z tego powodu dokładamy wszelkich starań, aby służyć Ci sprawdzonymi i prawdziwymi informacjami. A to oznacza umieszczanie linków do źródeł lub badań bezpośrednio w artykułach.

Jakie źródła uważamy za wiarygodne?

Za wiarygodne uważamy źródła, które są zweryfikowane, bezstronne, być może rządowe itp. Czytelnik dowiaduje się od nich prawdziwych informacji i może im naprawdę zaufać, głównie dlatego, że są to naprawdę niezależne biblioteki informacji. Często są to np. linki do opracowań lub obszernych artykułów naukowych, czy też artykułów napisanych przez lekarzy, medyków lub innych ekspertów.

Teraz napiszę listę stron, do których najczęściej się odwołujemy:

Wikipedia

Wikipedia jest wymieniana jako zaufany punkt odniesienia, ponieważ jest to w zasadzie wielka internetowa encyklopedia pełna informacji na prawie każdy temat. Ponieważ jest własnością organizacji non-profit i nie korzysta z reklam ani w inny sposób nie monetyzuje swoich czytelników, można go uznać za zaufane źródło.

„Wikipedia – wielojęzyczna encyklopedia internetowa działająca zgodnie z zasadą otwartej treści. Funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie MediaWiki (haw. wiki – „szybko”, „prędko”), wywodzące się z koncepcji WikiWikiWeb, umożliwiające edycję każdemu użytkownikowi odwiedzającemu stronę i aktualizację jej treści w czasie rzeczywistym. Słowo Wikipedia jest neologizmem powstałym w wyniku połączenia wyrazów wiki i encyklopedia. Slogan Wikipedii brzmi: „Wolna encyklopedia, którą każdy może redagować”. Serwis był notowany w rankingu Alexa na miejscu 13.” (źródło)

Healthline

Healhtline to amerykański serwis internetowy poświęcony zdrowemu stylowi życia. Jest to chyba największy i najpopularniejszy (a przynajmniej jeden z największych i najpopularniejszych) serwisów internetowych o tematyce zdrowotnej. Jest to for-profit, prywatny nośnik, ale włączyliśmy go jako zaufane źródło, ponieważ mają wszystkie artykuły napisane i zweryfikowane przez zespół lekarzy. Ponadto wszystkie artykuły składają się ze sprawdzonych informacji pochodzących z badań zweryfikowanych przez rząd USA.

Strona jest w całości w języku angielskim, ale dzięki funkcji Google translate można sprawdzić informacje również w języku angielskim.

Healthline ma też swoją stronę w wikipedii: „Healthline Media, Inc. is an American website and provider of health information headquartered in San Francisco, California. It was founded in its current form 2006 and established as a standalone entity in January 2016. Healthline Media's website publishes health and wellness information, and is a competitor to WebMD and Verywellmind. In 2009, Kim Komando, a technology columnist with USA Today, listed Healthline.com as a top health information website. The company also provides health-related content and tools to more than 40 other sites. In 2010, Healthline Media signed an agreement to provide medical and health-related content to Yahoo! Health. Other partners include AARP.com and DoctorOz.com. Healthline Networks software also powers Aetna's patient portal.” (źródło)

Pub Med Central (PMC)

PubMed Central to amerykańska strona, na której można znaleźć linki do badań wszelkiego rodzaju. Jest to zaufane, niedochodowe źródło, do którego dostęp jest bezpłatny. Znajdziesz tam opracowania biologiczne i naukowe, które zostały opublikowane w innych miejscach. Jest to swego rodzaju drogowskaz w postaci recenzowanych badań. Można więc sprawdzić tam różnego rodzaju informacje.

PubMed Central jest hostowany w domenie .gov, co oznacza rząd.

Strona jest w całości w języku angielskim, ale dzięki Google Translate można sprawdzić informacje również w języku angielskim.

Istnieje strona Wikipedii na temat PubMed Central: PubMed Central – darmowa cyfrowa baza danych, zawierająca pełne teksty artykułów z literatury naukowej w dziedzinie badań biomedycznych i nauk przyrodniczych. Powstała ona na silniku Entrez, używanym m.in. przez PubMed. PubMed Central został opracowany przez US National Library of Medicine (NLM) jako internetowe archiwum artykułów z czasopism biomedycznych. Pełne teksty wszystkich artykułów PubMed Central są dostępne za darmo. Jednak niektórzy wydawcy uczestniczący w projekcie opóźniają wydanie ich artykułów o określony czas po publikacji papierowej (często o sześć miesięcy). W marcu 2013 archiwum zawierało około 2,6 mln artykułów. We wrześniu 2004 r. PubMed Central, PubMed oraz usługi związane z NLM obsługiwały około 1300 odsłon na sekundę i dostarczały 1,3 TB danych na dzień.” (źródło)

Food and Drug Administration (FDA)

FDA, czyli Food and Drug Administration, to nazwa amerykańskiej Agencji ds. Jest to bardzo zaufane źródło informacji na temat żywienia i zdrowia. FDA ma stronę internetową, na której publikuje różne prawdziwe informacje na temat zdrowia, odżywiania, żywności i leków. Z tego powodu jest on zaliczany do naszych zaufanych źródeł. Jest oczywiście bezstronny i sprawdzony, jeśli chodzi o informacje.

FDA jest hostowana na domenie .gov, co oznacza rząd.

Strona jest w całości w języku angielskim, ale dzięki Google Translate można sprawdzić informacje również w języku angielskim.

FDA ma swoją własną stronę w wikipedii: „Agencja Żywności i Leków, FDA (ang. Food and Drug Administration) – amerykańska instytucja rządowa utworzona 30 czerwca 1906 roku przez Harveya Washingtona Wileya. Jest częścią Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych (United States Department of Health and Human Services) i zajmuje się kontrolą żywności i paszy, suplementów diety, leków (dla ludzi i zwierząt), kosmetyków, urządzeń medycznych, urządzeń emitujących promieniowanie (w tym niemedycznych), materiałów biologicznych i preparatów krwiopochodnych.” (źródło)

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Centers for Disease Control and Prevention, CDC, czyli po czesku Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, to amerykański instytut zajmujący się kontrolą zdrowia publicznego. Na stronie instytutu możemy znaleźć wiele artykułów i opracowań dotyczących chorób, co pozwala nam zweryfikować niejasne lub mylące informacje. Instytut jest oczywiście godny zaufania, bo to stowarzyszenie rządowe, a informacje są regularne i kontrolowane.

Instytut odpowiada m.in. za współpracę z ministerstwami zdrowia, w tym czeskim.

CDC jest hostowane na domenie .gov, co oznacza rząd.

Strona jest w całości w języku angielskim, ale dzięki Google Translate można sprawdzić informacje również w języku czeskim.

Instytut ma swoją stronę w wikipedii: „Centers for Disease Control and Prevention, CDC – agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej. Jej siedziba główna znajduje się w Atlancie (w Georgii), w sąsiedztwie kampusu Uniwersytetu Emory’ego. Zadaniem CDC jest zapobieganie chorobom (zwłaszcza zakaźnym) oraz ich monitoring i zwalczanie, a także zajmowanie się zagadnieniami zdrowotnymi związanymi ze środowiskiem naturalnym, środowiskiem pracy, a także z szeroko pojętą profilaktyką i poprawą stanu zdrowia społeczeństwa amerykańskiego. CDC ma ogromne znaczenie, także w wymiarze ogólnoświatowym, jako instytucja posiadająca zasoby materialne oraz potencjał naukowy w profilaktyce, rozpoznawaniu i zwalczaniu chorób i nowo pojawiających się zagrożeń zdrowotnych (na przykład AIDS, gorączki krwotocznej, bioterroryzmu).” (źródło)

National Institutes of Health (NIH)

National Institutes of Health, Office of Dietary Supplements, czyli NIH, to amerykański instytut odpowiedzialny za badania naukowe w dziedzinie biomedycyny i zdrowia publicznego. Jest on włączony do naszych zaufanych zasobów, ponieważ zawiera wiele sprawdzonych informacji naukowych, badań i tym podobnych.

NIH jest hostowany w domenie .gov, która oznacza rząd.

Strona jest w całości w języku angielskim, ale dzięki Google Translate można sprawdzić informacje również w języku angielskim.

O NIH można też przeczytać w Wikipedii: „Narodowe Instytuty Zdrowia (ang. National Institutes of Health, NIH) – amerykańska instytucja rządowa zajmująca się badaniami biomedycznymi i związanymi ze zdrowiem, część Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych (United States Department of Health and Human Services). Dysponują 28% (około 28 miliardów dolarów) funduszy przeznaczanych corocznie w Stanach Zjednoczonych na badania biomedyczne. Część badań jest prowadzona w Bethesdzie. National Institute on Aging oraz National Institute on Drug Abuse mają siedziby w Baltimore. National Institute of Environmental Health Sciences zlokalizowany jest w Research Triangle w Karolinie Północnej, natomiast National Institute of Allergy and Infectious Diseases w Rocky Mountain Labs w Hamilton w Montanie.” (źródło)

Prace dyplomowe/dysertacje

Innym źródłem/wiarygodnym odniesieniem może być praca dyplomowa (najczęściej jest to praca licencjacka lub magisterska). Wśród naszych linków można znaleźć podobny link lub plik DOC/PDF.

Prace dyplomowe są najczęściej pisane przez studentów uczelni wyższych, którzy tworzą tę pracę jako dzieło końcowe swoich studiów. Są to więc dokumenty zawierające informacje zweryfikowane przez ekspertów. Uczniowie często czerpią informacje z książek fachowych, stron internetowych, encyklopedii itp.

Z tych wszystkich powodów prace dyplomowe są zaliczane do naszych zaufanych źródeł.

Tutaj można przeczytać akapit o dysertacjach z wikipedii: „Dysertacja – pisemna praca naukowa (praca dyplomowa) pisana w celu uzyskania stopnia naukowego, zazwyczaj w formie rozprawy. W Polsce napisanie i przedstawienie do recenzji dysertacji jest warunkiem koniecznym otrzymania stopnia doktora i doktora habilitowanego (wymóg ten zniesiono w 2012 roku i aktualnie jest możliwe uzyskanie stopnia na podstawie publikacji).” (źródło),

„Praca dyplomowa – dzieło, np. pisemna praca, której napisanie i przedstawienie na egzaminie dyplomowym (np. egzamin licencjacki, magisterski) oraz wcześniejsze poddanie procedurze recenzji, jest konieczne do zdobycia przez ucznia, studenta, słuchacza lub doktoranta dyplomu ukończenia szkoły bądź uczelni, a zarazem tytułu zawodowego lub stopnia naukowego. Typowa praca dyplomowa ma formę pisemnego opracowania, liczącego od kilkunastu do kilkuset stron (zazwyczaj kilkadziesiąt) i jest sprawozdaniem z przeprowadzonych przez jej autora działań. Może ona mieć charakter czysto teoretyczny lub może zawierać opis wykonanych eksperymentów czy obserwacji z natury. Na kierunkach artystycznych i inżynierskich praca dyplomowa może mieć charakter projektu.” (źródło)